Sävenäs Nya AB 3 1/4%   - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME


Sävenäs Nya AB 3 1/4%


5 000 kr, 1938, Köpmansholmen