medaljer - medals - medaillen - orden - ehrenzeichen - mynt -sedlar

 

Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se

HEM   HOME

 

Diverse medaljer / Various medals

Adlerbeth, Gudmund Göran,  1751-1818
Var en svensk friherre, författare och politiker. Han var ledamot av Svenska Akademien. Utgavs 1821 av Akademin. H.II.47, 42 mm.
 brons

350:-

Alderin, Robert, 1859-1916
Var en svensk byggmästare och direktör. 1889-1914 Nya Murbruks fabriken i Stockholm.
Av O. Strandman 1918, 50 mm
 brons

250:-

Andersson, Ingvar, 1899-1974, Hävdatecknare och Riksarkivarien 1950-1965, Redaktör Nordisk Tidskrift. Av Eric Grate 1965, 55 mm.  Förgy. brons

200:-

 
Ashberg, Olof, 1877-1966, Inget mänskligt är främmande för mig. Präglade hos Sporrong 1947 till 70-årsdagen. Grav. N. Sjögren, 55 mm.
Var en svensk bankir. Grundade Nya Banken i Stockholm 1912, som senare bytte namn till Svenska Ekonomibolaget. Kallades röde bankiren.
brons

300:--

Ardwidsson, Greta, 1906-1998, Arkelog, filosofie doktor. Valsgärde, Svenska Arkeologiska Samfundet 1973, Grav. Gunvor Svensson Lundkvist, 55 mm. brons

200:-

Bellman, Carl Michael, 1740-1795, 1833,Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. Grav. Karl Magnus Mellgren, H:I.2, 40 mm. tenn
brons

800:-
800:-


 
Bellman, Carl Michael, 1740-1795, Sporrong 1975, Av. Raimo Heino, 70 mm, 240 gr brons

450:-

Bellman, Carl Michael, Av Gösta Carell, 55 mm brons

300:-

Bellman, Carl Michael, 55 cm brons

450:-

Benckert, Robert, 1846-1938, Chef för Bankinspektionen 1880-1913,
E. Lindberg 1913, 60 cm
brons

400:-

Berzelius, Jöns Jacob,  1779-1848, 1837, Kemist, profesor.
Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer.
Grav, Carl Magnus Mellgren, H.II.98 40 mm
brons

såld/sold

Bonde, Carl 1872-1957 greve, Hörningsholm 60 årsdagen 1932, Av. Svante Nilsson,
65 mm
brons

500:-

Borgquist,Waldemar, 1882-1970, Chef för Statens Vattenfallsverk 1938-1947.
Av Anders Jönsson. 55 mm.
brons

300:-

Greve M. Brahe, 1790–1844, 1839, Sv. Armen. Grav R. Lundgren, 50 mm. brons

300:-

Brahe, Greve Magnus, 1790–1844, Riksmarsalk, Grav Ludvig Persson Lundgren 1844, 55 mm. brons

700:-

Brinell, Johan August, 1849-1925. 75 år d 19 juni 1924. Åt forskaren och Bergsmannen med tacksamhet av Brukssocieten. Var en svensk metallurg, Grav Erik Lindberg, 57 mm. brons

300:-

Cederström, Rudolf, 1876-1936, Riksledamot i andra kammaren för Stockholms läns västra domsagas valkrets 1897–1899. 1868 blev Cederström kammarherre hos änkedrottning Josefina. Grav Ivar Johansson, 55 mm. brons

300:-

Chapman, Fredrik Henrik af, 1721-1808,  Svensk skeppsbyggare som gjorde skeppsbyggnadskonsten till en vetenskap. Grav. Tore Strindberg, 1954 44 mm brons

200:-

Crusell, Bernhard Henrik  1775-1838, Musikdirektör, var en finlandssvensk klarinettist, tonsättare och översättare. Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. Grav, K.M. Mellgren 1837, H.II.98 40 mm brons

500:-

Cronhielm, Gustaf,  1664-1737, Var en svensk greve, ämbetsman, kanslipresident och riksråd. Den nya allmänna Svenska lagen 1734, Grav, I.C.Hedlinger, H.I:160, 64 mm, tenn

1 700:-

Ekman, Gustav, 1804-1876, Jernkontorets direktör, Var en svensk metallurg, bruksdisponent och politiker. 1877, Svenska Jernets Historia,  Hy II.170:2, Grav. Lea Ahlborn 1878, 40 mm. brons

250:-

Fahlcrantz, Carl Johan, 1774-1861, Hov och Landskapsmålare, var en av Sveriges främsta. professor, Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. H.II:149, Grav. K.M. Mellgren 1837, 40 mm. brons

500:-

Franzen, Frans Mikael, 1772-1847, psalmdiktare och kyrkoman. Han var ledamot av Svenska akademien från 1808 och dess ständige sekreterare 1824–1834, samt medlem av psalmbokskommittén 1811–1819. Franzén var kyrkoherde i Kumla, därefter i Klara kyrka i Stockholm, samt biskop i Härnösands stift från 1834-1836,
Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer. Grav, K.M. Mellgren, H.II.123.1, 40 mm.
brons

500:-

Einar Forseth 1892-1988, var en svensk konstnär, illustratör, formgivare och professor.
70 år 1962, Grav. A. Wallenberg,   mm
brons

2 000:- 
Francken, von Georg Wolfgang, 1827-1891, Koung Carl XV port öppnad d 28 jan 1868, Tyskbagarebergens AB, Grav. Lea Ahlborn, 50 mm silver 1 000:-
Geijer, Erik Gustaf, 1783-1883, 1835, Historiker, författare, professor.
Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer.
Grav, K.M. Mellgren, H.II.121.1, 40 mm.
brons

500:-

Geijer, Erik Gustaf, 1783-1883, Historiker, författare, professor. Grav,  49 mm. brons

500:-

Frans W.Th. Granström, 1885, Polismästare i Stockholm. 10 år förmanskap.
Grav, A. Lindberg, , 48 mm.
brons

500:-


 
C.M. Helsingius 1786-1838, Sekreterare i Rikets Ständers Bank. Grav. M Frumerie. 40 mm. brons

500:-

Lars Johan Hjerta 1801-1872, Lilljeholmens Stearinfabrik, 1839-1939, 100 år, Av Lea Ahlborn, 55 mm. se aktiebrev brons

såld/sold

Hans Järta 1774-1847, 1837,
Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer.
Grav K.M.Mellgren, H.II.183, 40 mm.
brons

300:-

 
Klint, Gustav A.
Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män o konstnärer.
Grav K.M.Mellgren, H.II.183, 40 mm.
brons

300:-


 
Robert Fredrik von Kraemer 1791-1880    
1855, Landshövding Uppsala län, Grav. Lea Ahlborn, H.II.178, 55 mm. brons

400:-

Uno Kurten, 1874-1924 Grav. Wikström. 55 mm brons

300:-

Pehr Lagerhjelm 1787-1856, 50 år om Jernhanteringen av Svenska Bruks societen 1868, H:II.141, Grav. i Paris af Abrah. Salmson. 40 mm. brons

500:-

Grefve Gustaf Lagerbjelke, 1707-1778, 1866, Svenska Akademin, Grav. Lea Ahleborn,
50 mm,
brons

300:-

Jenny Lind 1820-1887, Hovsångerska, (Den Svenska näktergalen)
Av Tonkonstens vänner i Stockholm, Grav. P.H. Lundgren, 78 mm.
Sveriges kanske mest berömda sångerska. Slagen till 150-årsminnet av hennes födelse av Jenny Lind-sällskapet 1970
brons

2 000:- 

Carl von Linné 1707-1778, Av Leo Holmgren. 43 mm. brons

400:-

Carl von Linné 1707-1778, Till minne 1907, Svenska Akademin, Grav. Erik Lindberg, 55 mm, med ask. silver

1 200:-


Carl Gustaf Mannerheim 1867-1951, 1976, Grav. Kauko Räsänen, 60 mm 10 mm tjock. 345 gr. brons

1 000:-

 
Carl Mille 1875-1955, Till Carl från Olga Midsommar 1955, Av syster Ruth Milles. 55 mm. brons

2 000:-

 
Vilhelm Moberg 1973, Grav Kauko Räsänen, 56 mm. 175 gr, 2 delar, med ask. brons

1 000:-

Gustaf Verner Neander 1874-1941, sekreterare i Nationalföreningen mot turberkulos, överläkare vid sanatoriet i Sandträsk. Slagen av föreningen till hans 60 årsdagen 1934 hos Sporrong.  Grav. Svante Nilsson, 55 mm. brons

300:-

Edward Nonnen 1804-1862, Stiftare af Sveriges första Landtbruksläroverk. Skaraborgs läns, H:II.152.I, Av Lea Ahlborn, 55 mm. brons

400:-

Axel Oxenstierna, 1583-1654
Rikskansler. Av L. Ahlborn 1884 av Svenska Akademien. Hy I:35:7.  89,82 g. slagna 86 ex.
 silver

4 000:-

Carl Joh A Roos af Hjelmsäter, 1822-1880, 
Timmermansorden 1892, Grav. A. Lindberg, 55 mm.
brons

400:- 
Axel L Romdahl 1880-1951, konsthistoriker och museiman. grav Bror Hjort. 55 mm brons

800:-

Carl Palmstedt, 1785-1870,
1880, Slöjdföreningens i Göteborgs Skola, Grav A. Lindberg,  40 mm.
brons

400:-

Johan Ludvig Runberg 1804-1877, H:II.172, Grav.Hugo F.Kvall, 45 mm. brons

200:-

Johan Gustaf Richert 1857-1934, Vattenbyggnadsbyråns grundare, 1902-1927
Grav. Ivanto Nilsson, 55 mm.
Brons

300:-

Carl Clarence von Rosen 1867-1955
Greve, hovstallmästare, ordfi KAK. Slagen av KAK till 60-årsdagen 1927, Präglad av Sporong. Grav Rafael Rådberg. 55 mm
Brons

800:- 

Evert Taube 50 år 12/3 1940, Av Tore Strindberg, 55 mm. Brons

500:-

Friherre Per Adolf Tamm 1774-1856, Grav. , 50 mm. brons

500:-

Esaias Tegner 1782-1846, 1834, Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskapsmän o konstnärer. Grav. K.M. Mellgren, 40 mm. brons

600:-

Nicodemus Tessin d.y. 1654-1728 greve, Stockholms Slott.
Överintendent, kungl. råd, överstemarskalk, arkitekt för kungl slottet. Slagen 1930 av Stockholms utställningen samma år, präglad hos Sporrong. Grav. 56 mm.
brons

700:-


 
Otto Ulmgren 1844-1932, 1924, Grav. Tore Strindberg, 55 mm. brons

150:-


 
Johan Olof Wallin 1779-1839
1835, Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskapsmän o konstnärer. H.II:102, Grav. K.M. Mellgren, 40 mm
brons

500:-

 

 

Johan Petter Åhlén 1879-1939
1939 Åhlen & Holm 1899-1939 Av. Gösta Carell,  55 mm
Brons 

300:- 

 

                                                         Till toppen