Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se

HEM  HOME


Oskar II-Gustav VI Adolf 1872-1973
 Oscar II 1872-1907

F. 1829, som till Oskar I och Josepine av Leuchtenburg. Gift 1857 med Sofia Nassau, kung 1872. Livligt intresseradav Sveriges och Norges gemensamma av  Sveriges och Norges gemensamma väl kom han dock genom sitt motstånd mot den framväxande norska parlamentarismen till slut i ett läge där han tvangs godta det norska utträdet ur unionen 1905. Död 1907. Valspråk: Brödrafolkets väl.
 

Silvermynt/Silver coins

Guldbröllops medalj 1907 1+/01

900:-

2 krona 1892 01

7 000:-

2 krona 1897 01

5 000:-

2 krona 1898 01/0

5 000:-

2 krona 1898 (01)

2 300:-

2 krona 1906 01/0

4 000:-

2 krona 1906 01

2 000:-

2 krona 1907 01/0

2 000:-

2 krona 1907 1+/01

1 000:-

  

1 Riksdaler 1873    god 1+

10 000:-

1 krona 1875 1+

1 400:-

1 krona 1890  01

2 500:-

1 krona 1897 01

2 000:-

1 krona 1898 (01)

2 000:-

1 krona 1901 (1+)

500:-

1 krona 1904  01/0

4 000:-

1 krona 1906 (01)

1 600:-

1 krona 1906 1+/01

1 200:-

1 krona 1907 01/0

4 000:-

50 öre 1883 (01)

1 500:-

50 öre 1883 1+

400:-

50 öre 1898 01/0

2 000:-

50 öre 1906 01

1 500:-

50 öre 1907  01/0

1 500:-

25 öre 1885, spegel

01/0

1 500:-

25 öre 1885

01

500:-

25 öre 1898, spegel

01/0

900:-

25 öre 1899, spegel

01/0

900:-

25 öre 1907

01/0

400:-

25 öre 1907

01

250:-

10 öre 1872   1+

1 000:-

10 öre 1872   1/1+

800:-

10 öre 1873   1+

1 000:-

10 öre 1873   1

500:-

10 öre 1884 01/0

1 100:-

10 öre 1900, spegel 01/0

400:-

Bronsmynt/Bronze coins
5 öre 1873

1+/01

600:-

5 öre 1873, Göth 1+

400:-

5 öre 1875 god 1+

400:-

5 öre 1898 01/0

950:-

2 öre 1873 01/0

800:-

2 öre 1896 01/0

400:-

2 öre 1898 01/0

400:-

1 öre 1873   01 400:-
1 öre 1873   1+/01 200:-
1 öre 1879, lång text 01/0 800:-
1 öre 1894

1+

450:-

1 öre 1898

01

250:-


Gustav V 1907-1950

F. 16 juni 1858 på Drottningholms slott. Son till Oskar II och Sofia av Nassau. Svensk och norsk kronprins 1872. Gift med Viktoria, dotter tillstorhertig Fredrik av Baden. Svensk kung 1907. Politiskt inflytande huvudsakligen i början av sin regering. Arbetade för världsfreden. Död 1950. Valspråk: Med folket för fosterlandet.

Silvermynt/Silver coins
2 Krona 1910                        01 1 200:-
2 Krona 1912                       01 1 200:-
2 Krona 1914                       01 700:-
                    
2 Krona 1915                        01/0 2 500:-
2 Krona 1922, spegel                        01/0 2 000:-
2 Krona 1922                   01 1 200:-
                
1 Krona 1916                   01/0 1 200:-
1 Krona 1924, utan punkter                  01/0 1 200:-
                    
50 öre 1912                        01/0 1 500:-
50 öre 1916, liten 6:a                    01/0 1 500:-
                    
25 öre 1910                       01/0 400:-
25 öre 1914                       01/0 400:-
25 öre 1916                       01/0 400:-
                    
Bronsmynt/Bronze coins
                   

 


Gustav VI Adolf 1950-1973

F. 11 nov. 1882 på Stockholms slott. Son till Gustav V och Viktoria av Baden Kung 1950. Hans huvudintressen var kulturella: arkeologi, konst, numismatik m.m. Hans samling av antika mynt donerades till Kungliga myntkabinettet i Stockholm och kan där beses: Död 1973 i Helsingborg. Valspråk: Plikten framför allt.
 

Silvermynt/Silver coins
2 Krona 1910                        01 1 200:-
2 Krona 1912                       01 1 200:-
2 Krona 1914                       01 700:-
                    
2 Krona 1915                        01/0 2 500:-