Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

Hem  Home
Bild till respektive aktie finns under bokstavsordningen!
Namn och nummer varierar på aktiebreven.

 
Bastkärns Gruf AB                         
3.000 kr, 1901, Kopparberg T

1 000:-

Referens: GA.278
Bastkärns Gruf AB
3.000 kr, 1901, Kopparberg T

300:-

Referens: GA.278, blankett
Bergsbyrån, AB
500 kr, 1918, Stockholm A

250:-

Referens: GA.297, bild, liten, mak.
Bergsingeniör Joh. A. Jakobsson AB
500 kr, 1924, Malmö A såld/sold
Referens: GA.298, liten, riss
Bergsprängnings AB  
1.000 Rdr, 1871, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.307, stor, dek.
Bergverks AB Kosmai
3.600 kr, 1907, Helsingborg M

1 500:-

Referens: GA.313, bild, blankett
Bergverks AB Kosmai
3.600 kr, 1907, Helsingborg M såld/sold
Referens: GA.313, bild,
Bergverks AB Saxberget       
1.000 kr, 1889, Ludvika W såld/sold
Referens: GA.315, dek. 1+/01
Bispbergs AB
100 kr, 1876, Bispberg W

2 500:-

Referens: GA.367, bild, stor
Bispbergs AB
1.000 kr, 1876, Bispberg W

2 500:-

Referens: GA.367, bild, stor
Bispbergs AB
10.000 kr, 1876, Bispberg W

2 500:-

Referens: GA.367, bild, stor
Björstorps Molybdengrufvor             
1/120 del, 1878, Askersund S

4 000:-

Referens: GA.---, med sigill
Blanka Grufve-Bolag
3/384 del, 1874, Ramsberg T såld/sold
Referens: GA.383, bild, stor
Bolidens Gruv AB       
100 kr, 1952, Stockholm A

2 000:-

Referens: GA.----, Tryckprov
Bolidens Gruv AB       
100 kr, 1955, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.428, mak.
Borgviks- AB
1.500 Rdr, 1863, Karlstad S

1 200:-

Referens: GA.450, bild, mak.
Dalarnes Bergolje AB              
15 Rdr, 1869, Falun W såld/sold
Referens: GA.724, bild, mak. 1+
Dannemora Gruvor, AB  
10.000 kr, 1937, Dannemora    C såld/sold
Referens: GA.-----, mak. (frih. Carl Beck-Friis)
Darsbo Gruffält, AB 
500 kr, 1918, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.737
Dressfalls Grufvor o Malmförädlingsverk, AB  
1 000 kr, 1910, Göteborg                             O såld/sold
Referens: GA.778, dek.
Elfvedals Porphyrverk 1800
800 Rdr Specie, 1800, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.  SAF.(13) Stor
Forsa Gruvintressenter u.p.a. 
100 kr, 1929, Forsa X såld/sold
Referens: GA.----, liten
Färgelanda Malmfält       
100 kr, 1928, Göteborg O såld/sold
Referens: GA.1209, bild, stor
Garpenbergs Zink och Koppargrufvor, AB
1.000 kr, 1905, Garpenberg         W såld/sold
Referens: GA.1281
Gellivara AB
180 kr, 1882, Stockholm A

1 500:-

Referens: GA.1331
Gellivara AB
1.800 kr, 1882, Stockholm A

1 500:-

Referens: GA.1331
Gellivare Malmfält, AB      
1 000 kr, 1891, Stockholm A

5 000:-

Referens: GA.---, bild, stor, mak.
Gellivare Malmfälts, AB  
5 000 kr, 1894, stockholm A såld/sold
Referens: GA.1333, stor, bild, mak.
Getö Gruf AB
500 kr, 1908, Stockholm A

400:-

Referens: GA.----
Getö Nya Gruv AB
50 kr, 1917, Stockholm A

250:-

Referens: GA.1339
Gruv AB Aphtonit
500 kr, 1908, Stockholm A

750:-

Referens: GA.1401, bild, stor
Gruf AB Hessleberg  
1.000 kr, 1907, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.1402, bild
Gruv AB Lake Copper                     
Göteborg O såld/sold
Referens: GA.1404, blankett, liten
Grufv AB Lomberget   
400 kr, 1897, Grängesberg   W såld/sold
Referens: GA.----, dek, mak.
Grufv AB Långban   
1.250 kr, 1886, Långbans Gruvor       S såld/sold
Referens: GA.1415, bild, blankett
Grufv AB Nietsajoki  
100 kr, 1904, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.1416, bild
Grufv AB Norra Sverige    
100 kr, 1910, Strömsund Z såld/sold
Referens: GA.1405, bild, liten
Gruvbolaget Gunnarskog    
300 kr, 1908, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.1406, bild
Gruvbolaget Intressenter AB
50 kr, 1922, Östersund Z

100:-

Referens: GA.1414, liten
Grufbolaget Godegårds malmfält    
1 000 kr, 1908, Stockholm      A

500:-

Referens: GA.----
Grufbolaget Norra Wermlands Koppargrufvor          
1/500 del, 1905, Göteborg           O såld/sold
Referens: GA.1408, dek.
Grufbolaget Skellefteå
1/300 del, 1905, Stockholm   (AC) såld/sold
Referens: GA.----, bild, 1+
Gruvbergsgruvorna, AB     
100 kr, 1929, Ludvika   W såld/sold
Referens: GA.1406, bild
Gruvbolaget Utö Silver o Blygrufva
100 kr, 1906, Stockholm    A såld/sold
Referens: GA.1412, fläck
Gruvbolaget Vasikavaara  
1/300 del, 1905, Stockholm A

250:-

Referens: GA.1413
Gruvindustri, AB
100 kr, 1917 Stockholm A

150:-

Referens: GA.1418
Gruvindustri, AB
1.000 kr, 1917 Stockholm A såld/sold
Referens: GA.1418

Grängesbergs Grufve AB   
14 000 kr, 1884, Stockholm    (W)

3 000:-

Referens: GA.---, stor, mak.

Grängesbergs Grufve AB   
5 400 kr, 1896, Stockholm    (W)

2 500:-

Referens: GA.---, stor, mak.

Grängesbergs Grufve AB   
18 000 kr, 1896, Stockholm    (W) såld/sold
Referens: GA.---, stor, mak.
Gröndals Grufve AB       
1.000 kr, 1886, Norberg U såld/sold
Referens: GA.1427
Guldsmedshytte AB                  
1.000 kr, 1906, Guldsmedshytte   T

300:-

Referens: GA.1431
Guldsmedshytte AB
100 kr, 1916, Guldsmedshytte   T

200:-

Referens: GA.1432
Guldsmedshytte AB                    
500 kr, 1917, Guldsmedshytte   T

250:-

Referens: GA.1432
Guldsmedshytte AB
5.000 kr, 1916, Guldsmedshytte   T

350:-

Referens: GA.1432
Guldsmedshytte AB                   
100 kr, 1954, Guldsmedshytte   T

200:-

Referens: GA.1435
Guldsmedshytte AB                     
1.000 kr, 1954, Guldsmedshytte   T

250:-

Referens: GA.1435
Guldsmedshytte AB
5.000 kr, 1954, Guldsedshytte BRU T

400:-

Referens: GA.1435
Helsingborgs Stenkolsgrufve AB   
350 Rdr, 1874, Stockholm (M)

900:-

Referens: GA.1680
Herrängs Gruf, AB, 5 % Obligation
5 000 kr, 1904, Stockholm     bild16 A

500.-

Anm: Stor, mak.
Håksbergs Nya Gruf AB           
500 kr, 1913, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.1841
Höganäs Stenkols Verks Actie  
10 Riksdaler, 1825, Stockholm M såld/sold
Referens: GA.1871, Ej i SAF, bild, stor, mak.
Höganäs Stenkolsbolag    
1.000 kr, 1893, Höganäs M såld/sold
Referens: GA.1874, bild, stor, mak.
Inkerbergets Gruf AB 
50.000 kr, 1925, Idkerberg W såld/sold
Referens: GA.1888, stor, (J.Kempe)
Industri AB Polcirkeln
500 kr, 1899, Stockholm A

500:-

Referens: GA.1911, bild
Johannesborg Koboltverk Gruv
1.800 Rdr, 1825, Stockholm A

3 000:-

Referens: GA.1991, SAF.37, stor
Johannesborg Koboltverk Gruv
utökat 10 aktier, 1847, Stockholm A

7 000:-

Referens: GA.----, Ej i SAF. stor
Jussarö Jernmalms Konsortium  
1.000 fmk, 18948 Stockholm/Helsingfors      A såld/sold
Referens: GA.----dek.
Järna gruf AB
500 kr, 1913, Stockholm A

350:-

Referens: GA.2042
Klara Grufvor, AB
100 kr, 1917, Örebro T såld/sold
Referens: GA.---, bild
Kejsargruvans Gruvbolag
1/500 del, 1904, Stockholm A

400:-

Referens: GA.2144
Klinkebergs Gruve Bolag   
1/129 del, 1839, Falun W

14 000:-

Referens: GA.2181, SAF 65. stor
Klara Grufvor, AB   
100 kr, 1917, Örebro   T

1 500:-

Referens: GA.---, bild
Klockfältets Grufve AB
5 000 kr, 1908 Uttersberg U

1 500:-

Referens: GA.----, bild
Knollns och/eller Nöt Silfvergrufvor, W
1/200 del, 1881, Stockholm A

900:-

Referens: GA.2212
Kohlswa Jernverks AB                    
5 000 kr, 1918, Kohlswa U

1 200:-

Referens: GA.---, dek. stor, mak.
Kopparfors AB   
1.000 kr, 1955, Ockelbo X såld/sold
Referens: GA.2263
Korsnäs Marma AB
100 kr, 1966, Gävle X

250:-

Referens: GA.2273, dek. mak.
Korsnäs Marma AB
500 kr, 1966, Gävle X

250:-

Referens: GA.2275, dek. mak.
Korsnäs Marma AB
1.000 kr, 1969, Gävle X

300:-

Referens: GA.2275, dek. mak.
Korsnäs Marma AB
2.000 kr, 1969, Gävle X

350:-

Referens: GA.2277, dek. mak.
Korsnäs Marma AB
100 kr, 1974, Gävle X

200:-

Referens: GA.2278, dek. mak.
Korsnäs Marma AB
1.000 kr, 1976, Gävle X

300:-

Referens: GA.----, dek. provtryck
Kuokula Malmfält, AB
10.000 kr, 1898, Stockholm A

700:-

Referens: GA.2350, dek
Kuokula Malmfält, AB
1.000 kr, 1902, Stockholm A

500:-

Referens: GA.2352
Kuokula Malmfält, AB
10.000 kr, 1902, Stockholm A

650:-

Referens: GA.2353
Kuså Nickel & Kopparverk, AB      
500 kr, 1918, Falun     W

500:-

Referens: GA.----, dek.
Käyrivaara Malmfält  
1/560 del, 1902, Sundsvall Y

600:-

Referens: GA.----
Louidoria Malakitkoppar Extractions AB
1.000 kr, 1877, Askersund T

1 200:-

Referens: GA.2541, Bbld
Långtjerns Koppargrufvor, AB
250 kr, 1907, Stockholm A

500:-

Referens: GA.2595, bild
Långtjerns Koppargrufvor, AB
1 000 kr, 1907, Stockholm A

550:-

Referens: GA.2595, bild
Magnesit AB Tarrekaise
500 kr, 1903, Stockholm A

500:-

Referens: GA.2609, bild
Magnesit AB Tarrekaise
5.000 kr, 1903, Stockholm A

550:-

Referens: GA.2609, bild, mak.
Malma, AB
50 kr, 1919, Malma, Stånga U

300:-

Referens: GA.2620, liten
Malma, AB
50 kr, 1926, Malma, Stånga U

250:-

Referens: GA.2621, liten
Mellansvenska Malmfälten, AB
100 kr, 1918, Stockholm A

100:-

Referens: GA.2741
Mellansvenska Malmfälten, AB
500 kr, 1918, Stockholm A

100:-

Referens: GA.2741
Mellansvenska Malmfälten, AB
1.000 kr, 1918, Stockholm A

150:-

Referens: GA.2741
Mellersta Sveriges Bergverks AB
500 kr, 1908, Stockholm A

300:-

Referens: GA.2748
Morgrufve-Bolag
1/80 del, 1869, Örebro T

3 500:-

Referens: GA.----, dek. blankett
Nasafjells AB   
50 kr, 1890, Piteå BD

900:-

Referens: GA.2883, bild, liten
Norbergs Bergverks AB
500 kr, 1908, Norberg U

350:-

Referens: GA.----
Norbergs Gruf AB
500 kr, 1914, Kärrgruvan U

1 000:-

Referens: GA.2922, bild
Norbergs Gruf AB
500 kr, 1918, Kärrgruvan U

1 000:-

Referens: GA.2923, bild
Norbergs Gruf AB
1.000 kr, 1914, Kärrgruvan U

1 200:-

Referens: GA.2924, bild
Nordiska Gruf AB   
300 kr, 1902, Östersund Z såld/sold
Referens: GA.----, bild, fläck
Nordmarks Grufve AB     
1.000 kr, 1877, Nordmarksberg          S såld/sold
Referens: GA.2979, dek. blankett
Nordön, AB   
200 Rdr, 1873, Nordön Z såld/sold
Referens: GA.2992, fläck
Norrbottens Järnverks AB    
10 000 kr, 1919, Stockholm      (BD) såld/sold
Referens: GA.3021
Norrbottens Malmfält, AB  
100 kr, 1928, Stockholm (BD) såld/sold
Referens: GA.3022, bild, stor
Ofotens Malmfält, AB
500 kr, 1903,  Stockholm A såld/sold
Referens: GA.3224, bild, (Norge)
Ofotens Malmfält, AB
500 kr, 1904,  Stockholm A

500:-

Referens: GA.3225, bild, (Norge)
Ofotens Malmfält, AB                       
1.000 kr, 1904,  Stockholm A

800:-

Referens: GA.----, bild, (Norge), riss
Osmundsbergs AB
100 Rdr, 1869, Stockholm A

750:-

Referens: GA.3276, riss
Osmundsbergs AB
1.000 Rdr, Stockholm A

700:-

Referens: GA.3277, provtryck
Persbergs Grufve AB  
137 500 kr, 1916, Persberg S såld/sold
Referens: GA.3328, bild
Polgrufan, AB
1 000 kr, 1907, Stockholm A

500:-

Referens: GA.----, dek.
Prostgrufvans AB  
500 kr, 1891, Kärrgruvan U såld/sold
Referens: GA.3381, blankett, dek.
Ruda Nickel Grufve AB  
100 kr, 1890, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.3673, mak.
Ruda Nickel Grufve AB               
1.000 kr, 1890, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.3673, mak.
Ryllshytte Zink och Blygrufvor, AB   
1.000 kr, 1905, Garpenberg W såld/sold
Referens: GA.3687, dek.
Sala Zink, AB   
1.000 kr, 1906, Sala U såld/sold
Referens: GA.3732, bild, Gustaf de Laval
Salberget, AB
1.000 kr, 1894, Sala U

1 000:-

Referens: GA.3740, bild, blankett, stam
Salberget, AB
1.000 kr, 1894, Sala U såld/sold
Referens: GA.3740, bild, blankett, preference
Sikbergs Grufvor, AB 
1.000 kr, 1894, Grythyttehed T såld/sold
Referens: GA.3837, blankett, dek.
Sjangeli AB
1.000 kr, 1902, Stockholm   A

300:-

Referens: GA.3847
Skandinaviska Grufexploaterings AB
180 kr, 1905, Stockholm      A såld/sold
Referens: GA.3887, dek.
Skånska Stenkols AB Kungsgrufvan
400 Rdr Rmt, 1873, Helsingborg   M

1 900:-

Referens: GA.3958, stor, dek.
Solstads Grufve AB  
100 kr 1895, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.4010, liten, mak.
Spetsbergens Svenska Kolfält     
100 kr, 1917, Stockholm A

2 000:-

Referens: GA.4023, bild
Spetsbergens Svenska Kolfält     
1 000 kr, 1917, Stockholm A

2 500:-

Referens: GA.4023, bild
Stabbarps AB
50 Guld mynt, 1878, Stockholm A

1 700:-

Referens: GA.4034, bild, stor
Stabbarps AB
500 Guld mynt, 1878, Stockholm A

2 000:-

Referens: GA.4035, bild, stor
Stafbergs Koppargrufva
50 Rdr, Hedesunda X

1 500:-

Referens: GA.4038, ett blad, riss, 1+
Stabbarps AB
250 Guld mynt, 1878, Stockholm A

2 000:-

Referens: GA.4035, bild, stor
Starunia, AB
50 kr, 1922, Kalmar H såld/sold
Referens: GA.4043
Stenkols Grufvan Konung Gustav IV Adolf
50 Rdr Silvermynt, 1805, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.4055,  SAF.24, stor, bild
Storhöjden Grufa AB 
500 kr, 1913, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.4234, stor
Stripa Gruva AB
100 kr, 1939, Ludvika W

200:-

Referens: GA.4249, liten
Stripa Gruva AB
10.000 kr, 1939, Ludvika W

400:-

Referens: GA.4250, liten
Stråssa Grufve-Bolag   
8/1024 del, 1874, Ramsberg T såld/sold
Referens: GA.4253, bild, stor
Stråssa Grufve AB
10 000 kr, 1906, Linde T

 600:-

Referens: GA.----, dek. blankett
Sulitelma AB i Helsingborg                   
500 kr, 1891, Helsingborg M

3 000:-

Referens: GA.4299, bild
Svappavara Malmfält, AB                 
10 000 kr, 1901, Stockholm A

3 500:-

Referens: GA.----, bild
Svartviks Grufvor, AB
3.000 kr, 1889, Svartvik Y

500:-

Referens: GA.4347, blankett, dek.
Svenska Stenkols AB Spetsbergen
100 kr, 1923, Stockholm A

1 000:-

Referens: GA.4556
Svenska Stenkols AB Spetsbergen
500 kr, 1923, Stockholm A

1 200:-

Referens: GA.4556, mak.
Sågmurgrufvan,  AB
500 kr, 1906, Gävle X

250:-

Referens: GA.4636
Södra Bergslagens Gruv AB
100 kr, 1906, Stockholm A

150:-

Referens: GA.4688, blankett
Tambo Gruv AB
100 kr, 1938, Stockholm A

250:-

Referens: GA.----
The Imbatiem Goldfields Ldt.     
100 kr, 1907, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.2275, bild, liten, fläck
The Imbatiem Goldfields Ldt.   
500 kr, 1907, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.4780, bild, liten
Toftgruvas Silverintressenter AB
100 kr, 1943, Västerås U

250:-

Referens: GA.4843
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund     
100 kr, 1909, Stockholm   A såld/sold
Referens: GA.----, bild
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund     
100 kr, 19??, Stockholm   A såld/sold
Referens: GA.----, bild, blankett
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund  
100 kr, 1953, Stockholm                            A såld/sold
Referens: GA.----, bild   
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund  
100 kr, 1961, Stockholm                            A såld/sold
Referens: GA.----, bild   
Tunabergs Gruf AB
1.000 kr, 1917, Nävekvarn D

350:-

Referens: GA.4940, bild
Tysk-Oberschlesiska Stenkolsgruvornas Försälj.
1.000 kr, 1936, Stockholm A

400:-

Referens: GA.4952
Ulvö Gruvfält, AB
200 kr, 1942, Stockholm A

350:-

Referens: GA.----,
Vallens Gruv AB
100 kr, 1936, Junselevallen Y

450:-

Referens: GA.5065
Wasselhytte Grufve-AB
200 kr, 1893, Stockholm A

800:-

Referens: GA.5219
Vermskogs Silfvergrufve AB
500 Rdr, 1867, Stockholm A

2 500:-

Referens: GA.5241, dek.
Vestra Bispbergs AB
1.000 kr, 1885, Bispberg W

600:-

Referens: GA.5116
Vestra Bispbergs AB
10.000 kr, 1885, Bispberg W

650:-

Referens: GA.5117
Westra Ormbergs Grufve AB          
4 000 kr, 1889, Grängesberg   W

3 000:-

Referens: GA.---, dek. mak.
Westra Ormbergs Grufve AB            
2 000 kr, 1889, Grängesberg   W

2 500:-

Referens: GA.---, dek. mak.
Wermskogs Silfvergrufve AB          
500 Rdr, 1867, Stockholm A

2 500:-

Referens: GA.5241, dek.
Wermskogs Zinkgruvor, AB
100 kr, 1908, Stockholm A

600:-

Referens: GA.---, dek.
Wermskogs Zinkgruvor, AB
100 kr, 1918, Stockholm A

600:-

Referens: GA.5242, dek.
Westra Ormbergs Grufve AB
400 kr, 1889, Grängesberg W såld/sold
Referens: GA.---, dek. mak.
Westra Ormbergs Grufve AB
2 000 kr, 1889, Grängesberg W

2 500:-

Referens: GA.---, dek. mak.
Westra Ormbergs Grufve AB
4 000 kr, 1889, Grängesberg W

3 000:-

Referens: GA.---, dek. mak.
Yxsjö Koppargrufve AB     
500 kr, 1903, Stockholm A såld/sold
Referens: GA.5383
Ädelfors Bruks AB                               
1.000 kr, 1904, Jönköping   F

350:-

Referens: GA.5560, dek, mak.
Ädelfors Bruks AB                               
1.000 kr, 1914, Ädelfors   F

450:-

Referens: GA.----, dek, mak.
Ädelfors Guldverks AB                        
1.000 kr, 1897, Stockholm   A såld/sold
Referens: GA.5561, bild
Åtvidabergs Bergverk, AB  
100 kr, 1919, Stockholm (E) såld/sold
Referens: GA.-----
Åtvidabergs Bergverk, AB  
1.000 kr, 1919, Stockholm (E) såld/sold
Referens: GA.5551
Åtvidabergs-Grebo Koppargruvor, AB
100 kr, 1914, Stockholm A

600:-

Referens: GA.5558, bild

                                           Till toppen