Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

Hem  Home


Finland
Namn och nummer varierar på aktiebreven.
 
Asunto Oy. Hämeenpuisto 35                  bildf1
100 mk, 1937, Tampere

150:-

Anmärkningar: Blankett 

Auran Auto Osakeyhtiö
100 mk, 1958, Turussa  
Anmärkningar: Bild

600:-

Benima, AB                                             bildf2
1.000 mk, 1947, Helsingfors

200:-

Anmärkningar:
Borgå Ångfartygs AB                           bildf4
500 mk, 1928, Borgå

1 200:-

Anmärkningar: Bild
Bränntorfkonsortiet i Wasa                   bildf5
500 mk, 1902, Wasa 

450:-

Anmärkningar:
Bränntorfkonsortiet i Wasa                  bildf6
500 mk, 1920, Wasa 

250:-

Anmärkningar: Liten
Fabriksmaterial, AB                               bildf8
1.000 mk, 1922, Helsingfors

250:-

Anmärkningar: 
Fastighetsbanken i Finland                     bildf10
500 mk, 1978, Helsingfors

såld/sold

Anmärkningar: Obligation
Fastighetsbanken i Finland                  bildf10b
500 mk, 1978, Helsingfors

såld/sold

Anmärkningar: Obligation
Filmipaino, AB                                      bildf11
10.000 mk, 1950, Hyvinkää

350:-

Anmärkningar: Liten
Finska Elektroniska AB                      bildf11b
1 000 mk, 1917, Wiborg

såld/sold

Anmärkningar:  dek. mak.
Finska Elektroniska AB                      bildf11c
50 000 mk, 1928, Imatra såld/sold
Anmärkningar:  mak.
Finska Sjöfarts och Handels AB          bildf12
5.000 mk, 1921, Helsingfors

550:-

Anmärkningar:  Liten
Föreningsbanken i Fnland AB             bildf15a
10 mk, 1980, Helsingfors

350:-

Anmärkningar:  Dek. mak.
Föreningsbanken i Fnland AB   
100 mk, 1978, Helsingfors

350:-

Anmärkningar:  Dek. mak.
Hotelli Meritorni oy                            bildf18
Kotka

150:-

Anmärkningar: Blankett
     
     

 
Imatra Kraftverk                                   bildf20
500 Fr, 1912, utgiven i Belgien, Bryssel

1 200:-

Anmärkningar: Stor, bild
Kokkolan Kirjapaino OY                         bildf21
20.000 mk, 1952, Kokkolassa

250:-

Anmärkningar: Liten
Kuitu Osakeyhtiö OY                              bildf21a
10.000 mk, 1942, Jääski

350:-

Anmärkningar: Bild
Laihian Sähkö-Osakeyhtiö    
100 mk, 1919, Laihalla joulukuun              bildf21b såld/sold
Anmärkningar: dek. riss
Landthandlandenas Brandförsäkrings AB    
250 mk, 1915, Wasa                               bildf22

400:-

Anmärkningar: Bild
Landthandlandenas Brandförsäkrings AB    
1 250 mk, 1928, Wasa                             bildf22c

400:-

Anmärkningar: Bild
Leppävirran Höyrylaiva Osakeyhtiö       bildf23
100 mk, 1920, Leppärvita

300:-

Anmärkningar:
Lumber Products AB                             bildf23a
1 000 mk, 1947, Helsingfors

500:-

Anmärkningar:
Maa-ja teollisuuskiinteistöpankki OY      bildf24
1.000 mk 1978, Helsingfors

100:-

Anmärkningar: obligation
Mustakallio, AB       
500 mk, 1914, Wasa såld/sold
Anmärkningar: dek, Nr 1, fläck 1+
Nordiska Förenings Banken AB                  bildf27
10 mk, 1974, Helsinki

200:-

Anmärkningar: Dek. mak.
P. Molander AB                                       bildf28
1.000 mk 1944, Pori

150:-

Anmärkningar: Liten
Ph. U. Strengberg & Co AB                   bildf27a
2.000 mk, 1897, Jakobsatd

2 500:-

Anmärkningar: Bild, stor
Pohjanmaan Kauppiaiden Osakeyhtiö     bildf28a
1 000 mk, 1941, Oulussa joulukuun

1 000:-

Anmärkningar: Bild
Pohjanmaan Kauppiaiden Osakeyhtiö    
1 000 mk, 1950, Oulussa joulukuun

800:-

Anmärkningar: Bild
Pohjanmaan Kauppiaiden Osakeyhtiö     bildf28b
1 000 mk, 1962, Oulussa joulukuun

600:-

Anmärkningar: Bild
Privatbanken i Helsingfors                    bildf29b
100 mk, 1896, Helsingfors

1 000:-

Anmärkningar: Dek.
Privatbanken i Helsingfors                    bildf29
1 000 mk, 1917, Helsingfors

800:-

Anmärkningar: Dek.
Privatbanken i Helsingfors                  bildf29a
100 mk, 1912, Helsingfors

600:-

Anmärkningar: Dek.
Rederi AB Aura                                    bildf30
250 mk, 1917, Åbo                     

600:-

Anmärkningar: Bild, liten
Rederi AB Atlas                                    bildf31
3.000 mk, 1935, Mariehamn

300:-

Anmärkningar:
Rederi AB Diana                                  bildf32a
1.000 mk, 1934, Helsingfors 

250:-

Anmärkningar:
Rederi AB Staholm                              bildf33
5.000 mk , 1947, Mariehamn

300:-

Anmärkningar:
Spurt, AB                                             bildf35
5.000 mk, 1948, Björneborg

150:-

Anmärkningar: Liten
Spurt, AB
25 000 mk, 1948, Björneborg

200:-

Anmärkningar: Liten
Stockfors, AB                                      bild35d
1 000 mk, 1903, Kotka

1 200:-

Anmärkningar:  bild
Stockmann AB  förlagsbevis                  bild35c
1 000 mk, 1929, Helsingfors 

500:-

Anmärkningar:  Stor, Dek.
Tiili, AB                                                   bildf40
1 000 mk, 1927, Tammerfors såld/sold
Anmärkningar: Liten
Thelmita AB                                         bildf41 
20 000 mk, 1951, Porissa

250:-

Anmärkningar: Liten
Tårneå Ångsågs AB                             bildf42
6 000 mk, 1867, Uleåborg          såld/sold
Anmärkningar: Bild, stor 

Wasa Spetsfabrik,  AB                       bildf46f
200 mk, 1918, Wasa

650:-

Anmärkningar: Dek.
Wiborgs Trävaru  AB                          bildf42a
1 000 mk, 1900, Wiborg

såld/sold

Anmärkningar: Dek.
Ålands Trawl AB                                  bildf47
10.000 mk, 1959, Mariehamn

150:-

Anmärkningar:
Finska Statens Olympiska Premieobligation
200 mk, 1938, Helsingfors                     bildf47a

450:-

Anmärkningar: Bild
Finska Statens  Premieobligation
200 mk, 1942, Helsingfors        

200:-

Anmärkningar: Liten

                                    Till toppen