Wästerås Skeppsvarv & Rederi AB - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se


HEM   HOME


Wästerås Skeppsvarv & Rederi AB

s163.jpg (33048 bytes)

1.000 kr, 1918, Västerås, Referens: GA.5345