Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden

info#aktiesamlaren.se
 

 

Förklaringar


Kvalitetsklasser

       

0 En ocirkulerad aktie utan vikning.
01 Aktien ser ny ut, men obetydligt vikt.
1+ Aktien är begagnad och vikt men ej nött.
1 Aktien är sliten med många veck.
1?
Aktien är starkt sliten och vikt samt riss och pappersförlust kan förekomma.
Om inget annat anges är kvaliten på   0-01.Förkortningar

Dek Dekorativ ram eller flerfärgad.
Bild Någon form av bild eller motiv på aktien.
Riss Liten reva i brevet.
Mak Makulerad med hål eller stämpel.
Liten Formatet på aktien är mindre än A4.
Stor Aktien är större än A4.
Bl. Blankett. Ej utskriven aktie.
SAF Boken  Svenska Aktiebrev före 1850. B.Strandberg m.fl. Sthlm.1991.Länsbeteckningar

A Stockholm
B Stockholms län
C Uppsala län
D Södermanlands län       
E Östergötlands län
F Jönköpings län
G Kronobergs län
H Kalmar län
I Gotlands län
K Blekinge län
L Kristianstads län
M Malmöhus län
N Hallands län
O Göteborgs och Bohuslän
P Älvsborgs län
R Skaraborgs län
S Värmlands län
T Örebro län
U Västermanlands län
W Kopparbergs län
X Gävleborgs län
Y Västernorrlands län
Z Jämtlands län
AC Västerbottens län
BD Norrbottens länBranschindelning

BAD Bad,brunn, hälsa
BA Bank
BRU Bruk
BRY Bryggeri
BRÄ Bränsle
BY Bygg, anläggning
EL El, kraft, vatten
FA Fastighet
FI Finans, investering, holdingbolag
Försäkring
GL Glas, porslin
GRU Gruv
HA Handel
HO Hotell, restaurang
J Järnväg, spårväg
KE Kemi, läkemedel
LA Lantbruk, avel
LI Livsmedel, tobak
N Nöje, teater, sport
SJÖ Sjöfart, varv, hamn
SK Skola, undervisning
ST Sten-, kalk-, tegelbruk
TEL Telefon, telegram
TEX Textil, läder, skor
TRA Transport, fordon
TRY Tryckeri, tidning, bokförlag
TRÄ Trävaru, skog, möbler, papper
Tändstickor
V Verkstadsindustri
Ö Övrigt