medaljer - medals - medaillen - orden - ehrenzeichen - mynt -sedlar

 


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME

 

Diverse medaljer / Various medals
Företag och förenings medaljer / Company and association medals

Josef Sachs 1872-1949. Grundare av Nordiska Kompaniet, NK.
Till in kraftfulle ledare och nydanare 1908-1937, Grav Erik Lindberg, brons 59 mm.

Brons

800:-
Se aktiebrev

Calmar Läns Norra Hushållnings sällskap, Grav. Lea Ahlborn, 64 gr. 50 mm Silver

700:-


Till Statens Järnvägars 75-årsjubileum. År 1931. SJ under kunglig krona "1856", runt om landskapsvapnen (utom Gotlands). Frånsidan: "1906", därunder ånglok, elektricitetens genius glidande på luftledningen, ett ellok därunder "1931. Sporrong. 50 mm Brons

250:-


Till minne af Hillska Skolan på Barnängen 1830-1846 verksam läroanstalt för pojkar, ända från tidigaste skolåldern. Grav Lea Ahlborn, 42 mm Silver

500:-


Göta Kanal Bolag firar 100 års minnet 1822- 1922. Skeppsväg öppnade mellan Vättern och Vänern 1822. Gravör E. Lindberg, 63 mm.     se aktiebrev Brons

1 200:-


Skaraborgs Läns Kungl. Hushållnings sällskap, Kungskap och Arbete. Grav. Erik Lindberg, 52 mm Brons

250:-

Skånska Ständernas Branstods förenining 1854-1929, Porträtt på Jakob Georg Agardh, Per Nordström, Johan Magnus Sjögren, Carl Brink. Grav. Tore Strindberg, 53 gr. 50 mm  Silver

900:-

Upsala Trädgårds sällskap. Odla med omsorg fältet du fått. Av A. Lindberg. 43 mm.  Silver

såld/sold


Städernas Allmänna Brandstodsbolag jubileum 100 år, 1828-1928. Av Tore Strindberg, 69 mm Brons

såld/sold


Till erinran om Stadshusets fullbordandes präglades denna minnespenning. grundlades 1911 invigdes midsommarafton 1923, Ragnar Östberg Arch,  Av. Aron Sandberg, 56 mm silver
 

1 200:-
 


Nitroglycerin AB 1864-1939, Carl Agust Edlund o Sigurd Naukhoff,  Av Erik Lindberg,  55 mm Brons

500:-

      se aktiebrev
Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896. Grav. av Lea Ahlborn. Aluminium, 60 mm, Tejpad orginal ask. Aluminum 500:-

 
Nordenskiöld & Pallander - Polarforskare, 1880, Hy.II:255:1, Grav Lea Ahlborn. 47 mm, Brons 2 300:-
Till minne af Gefle-Dala Järnvägs 50 årsdagen, 1909, Grav Sven Kulle, 42 mm. rengjord Silver 1 000:-
Åhlen & Holm 1899-1939, Johan Petter Åhlen 1879-1939,
Av. Gösta Carell,  55 mm. Aktiebrev Åhlens & Holm AB.
Brons

250:-

Stadshusregttan 1923 från Svenska Dagbladet, 65 x 100 mm Brons

400:-


Jubileumsutställningen Göteborg 1923, Sporrong, Av Carl Milles. 55 mm   Brons

800:-


P.A. Norstedt & Söner 1823-1923
Per Adolf Nordstedt (1763-1840) överdirektör, grundare av P.A. Nordstedt & Söner, tidigare handlare och rådman i Örebro. Slagen av bolaget till dess 100-årsjubileum 1923 hos Sporrong. Av Carl Milles. 55 mm  Brons

800:-


Bergsslagarnas Järnvägar 1879-1929 se aktibrevet
Utgiven med anledning av 50-årsminnet av järnvägsförbindelse mellan Bergsslagen och Västerhavet. Av. Carl Milles. 50 mm Silver

såld/sold

 Konstärs Klubben 100 år 1925, 55 mm. Brons

400:-

AB Separator 1883-1908, Gustaf de Laval, Johan Bernström.   se aktiebrevet
Uppfinnare och Johan Bernström1848-1925 VD, Slagen 1908 av AB Separator, 25-jubileum. Av. Erik Lindberg, 50 mm.   Silver

700:-


Svenska Numismatiska förening,Jubileumsmedaljen utgiven 1948. Åtsidan föreningens tre grundare. Grav. Gösta Carell (1888-1962) 55 mm. Brons

450:-

Göteborgs Numismatiska Förening 1943-1973, Grav. Gunvor Svensson Lundkvists, 55 mm Brons

700:-

     

Andrees Polarexpedtion 1897, S.A.Andree, Nils Strinberg och Knut Frankel.
De djärva Polarforskarnas stoftåterförenades till fosterjorden 1930, Grav Alfred Olsson, 55 mm.
Brons 

900:-

Andrees Polarexpedtion, Minnes medalj över S.A.Andree o F. Nansen.
Från Göteborg den 7 juni o Kristiania den 24 juni 1893. Grav Aug. Högel, kantskador. 50 mm.
Tenn 

800:-

Calmar Nyckel 1638, Nya Sverige-minnet 1938, Grav. Sv Nilsson, 55 mm Brons

600:-

     

Haggströmska Tryckeriet 1813-1838  
125 år 1938, Slagen hos Sporrong. Av. Nilsson, 55 mm Brons

300:-

 

Lars Johan Hjerta, Lilljeholmens Stearinfabrik, 1839-1939   se aktiebrev
Av Lea Ahlborn, 55 mm Brons

såld/sold


Svenska Läkarsällskapet 100 år 1908, Av Erik Lindberg. 70 mm. Brons

500:- 
Olympiaden i Stockholm 1912, minnesmedalj, 50 mm Tenn

900:-


   
   
 
Låt husen leva! Europeiska Byggnadsvårdsåret  
Stockholm 1977, Grav. Raimo Henio, 65 mm, 15 mm hög. 324 gr, 2 delar, med ask Silver
Brons

2 500:-
1 500:-

 


 
Gustav VI Adolf, 75 år som Arkelog  
Stockholm 1972, Grav. Kauko Räsänen, 50 mm, 10 mm hög. 212 gr, 2 delar, med ask Silver
Brons

2 800:-
1 200:-


International Women´s year 1975
Grav. Kauko Räsänen, 3 delar,  50 mm 10 mm hög. 219 gr, med ask Brons

1 800:-

     
     
H:        Hilderbrand, B. E. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, Del I-II    
Hy:      Hyckert, V. E. Minnespenningar över svenska svenska män och kvinnor, Del I-II    
V.A      Vetenskapsakademiens Minnespenningar    
S.A      Svenska Akademiens Minnespenningar    
LA:      En svensk medaljkonstnär under 1800-talet Lea Ahlbom    
     

                                                                            Till toppen