Ordnar - dekorationer - medaljer - tjänstetecken - storkors - riddartecken - kommendör - kraschan - kedja - Knights - grand cross - star - badge

                   

Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME

 

Ordnar - Decoration
 

 

10 Euro = 100 SEK 

SVERIGE / Sweden
Vasaorden/ Orden of Vasa
3b. Kraschan, 65 mm

  

såld/sold
 


 

4. Riddartecken i guld, emalj och band, 40x60 mm

Knight badge in gold,
enamel and ribbon 40x60 mm

 
4 800 kr
  


 

5b. Riddartecken i silver, emalj o band, 2:a klass, 40x60 mm

Knight badge in silver,
enamel and ribbon, 40x60 mm


 
7 000 kr


 


 

6. Guld medalj med band, 11 gr, 23x45 mm. Bleckt band.

Gold medal with ribbon.

 

6 000 kr
 

 
 

6a. Silver medalj med band, 30x44 mm.

Silver medal with ribbon.
 

 

2 000 kr
 


 

     

Nordstjärneorden / Order of the North Star
 

10. Storkors set med band, tecken i guld o emalj , 55x80 mm, kraschan 80x80 mm, med låda.

Grand cross set,
badge in gold and enamel with ribben 55x80 mm, Star in silver 80x80 mm, with a case. 
16 000 kr

 

10b. Storkors set med band, tecken i guld o emalj, 55x80 mm, kraschan 80x80 mm, med låda.

Grand cross set
with ribbon, badge in gold and enamel 55x 80 mm, Star in silver 80x80 mm, with a case.

 
16 000 kr
 
 
       
10c.  Kraschan, silver, 80 mm.

Star in silver
80 mm.

 
3 500 kr
 
         
       
11b.  Kommendörs set med band, tecken förgylld o emalj 55x80 mm, krashan 80x80 med ask.

Commander’s set gilt with ribbon, 55x80 mm, Star in silver 80x80 mm, with a case.


 
11 000 kr
 


 

12a.  Riddartecken tecken med band, förgylld troligen brons,
40x60 mm.

Badge in gilt bronze with ribbon, 40x60 mm.


 
Såld/Sold


 

13a.  Riddartecken tecken med band, i guld, 40x60 mm.

Badge in gold with ribbon, 40x60 mm.


 
4 800 kr
 

 
 

     

Svärdsorden/Order of the Sword
   
17.a Kommendör, förgylld och emalj, 55x80 mm.


 
såld/sold


 

17. Kommendör kraschan, i silver och emalj, 85 mm.

Grand
Commender Star in silver and enamel, 85 mm.


 

8 000 kr
 


 

17a. Tapperhet i fält med band, silver, 32 mm.

 


 

15 000 kr
 

  
 

19. Riddartecken i silver med band, 36x58 mm.

Badge in silver with ribbon, 36x58 mm.
 

 

 

 

900 kr
 

20. Riddartecken i silver utan svärd, med band 35x60 mm.

Badge in silver with ribbon, with no sword, 35x50 mm.
 

 

2 800 kr
 


 

20a. Riddartecken utan band med i etui, 40x60 mm.

Badge in gold with out ribbon and in a case,
40x60 mm.

 

7 500 kr
 


 

20d. Riddartecken förgylld bronse med band,  40x60 mm.

Badge gilded bronze 40x60 mm.

 

såld/sold


 

21. Svärdsmedalj med band, Kong. Belöningsmedalj. För Krigsförtjänster. Stiftat av kung Oscar I 1850. silver 31x43 mm.

Badge in silver with ribbon.
1 000 kr
 

 
 


Övriga
ordnar och tecken
 

 

22. Oscar I, Befrämjad Vaccination silver, 35 mm.

 
3 500 kr

 

 

22a. Vadstena Adliga Jungfrustifts tecken, Vadstenatecken i guld, äldre modell, 43x40 mm, emaljskada.

In gold, old model, 43x40 mm, enamel damage.


 
6 000 kr

 

 

23. Vadstena Adliga Jungfrustifts tecken, Vadstenatecken i guld halstecken, (kommendör) äldre modell, 40 mm,
små skador, RR.
 
15 000 kr
 

23a. Oskar II Jubileumsminnestecken 1897, mörkblå emalj med band, livréet, 50x30 mm.

King Oscar II jubilee badge 1897, silver gilt with dark blue enamel with ribbon, 50x30 mm.

 
4 500 kr

 


 

23b. Heliga Birgitta orden, Stor kors kraschan, 90 mm.

Orden of Holy Birgitta, Grand cross star, 90 mm.

 
5 000 kr


 

23c. Oskar II o Sophias Guldbröllops tecken med band i original etui 1907, 26x35 mm

Oscar II and Sophia’s Gold weddings badge
with ribbon in original case 1907, 26x35 mm

 
800 kr


 


 

25a. Gustav V, Kungliga Patriotiska sällskapets medalj förgylld brons, (guld till Finland) 36x55 mm.

Royal Patriotic Society badge in gilt bronz, 35x65 mm
1 500 kr

25b. Gustav V:s 70 års 1928 och 90 års 1948, Jubileumsminnestecken med band, 1928, 30x53 mm, dam

Anniversary memory of Gustav V:s 70 1928 and 90  1948 birthay with ribbon.
 

1 900 kr


 


 

25c. Gustav V:s 90 års, Jubileumsminnestecken förgylld med band, 1948, 30x53 mm, dam.

Anniversary memory of Gustav V:s 90 with ribbon, 1948
 

800 kr


 


 

26a. Drottning Sophias Rödakorstecken, broch, 30x33 mm.

 
500 kr

 

27. Gustav VI, Jubileumsmedalj 1882-1967, silver med band, 31x41 mm.

An
niversary memory of Gustav VI, 1882-1967 in silver and with ribbon.

 

 

700 kr 

 

27a. Svenska Flottans Reservofficersförbund 27x45 mm, förgyllt silver med band, emalj skada.

Swedish Navy Reserve Officers badge, gilt with ribben.
1 900 kr

 


 

27b.  Konung och Fädernesland, 30x56 mm, förgylt silver med band.

King and Fatherland, gilt silver with ribben 30x56 mm.
2 000 kr

 

27c.  För utmärkt Fabriksarbete utdelad 1956, Adolf Fredrik o Lovisa Ulrika, 35 mm, silver med band.

 
1 500 kr

 

27d. För utmärkt Fabriksarbete utdelad 1965
Adolf Fredrik o Lovisa Ulrika, 35 mm, guld 41 gr.


 
25 000 kr
 

  

27e. Fören. för skidlöpningens främjande i Sverige , 35 mm, silver med band.

 
900 kr
 

  

27f. Kungl Musikaliska Akademin förgyld brons med band i ask, 31x55 mm.

The Royal Academy of Music gilt bronze with ribben and case. 31x55 mm.
 2 000 kr
 


 

28a. Karl XIII, Kröning 1809 kastmynt med hänge
 
1 500 kr
 

    
 

28a. Karl XIV Johan, Kröning 1809 kastmynt med hänge

C
1 200 kr
 

    
 

28a. Kammarherrenyckel, storlek nyckel 14,5,x5 cm.

Chamberlain's Key.
10 000 kr
 


 

28b. Överste kammarherrenyckel , Gustav VI Adolf, storlek nyckel 13,x5 cm.


 
 20 000 kr
 


 

 
Div. släpspännen med riddartecken
31a. Släpspänne 14 cm, 14 st div svenska medaljer......

 

 

 

9 500 kr 
 


 

31b. Släpspänne 11,5 cm, 14 st div svenska medaljer......

 

Se mer på miniatyr sidan.

7 000 kr 

41. Släpspänne 10,5 cm , 4 st riddartecken, Vasaorden i guld, VM fotboll, Fädernesland, Danmark Dannebrogen Frederik IX.

 
12 000 kr
 


 

41b. Släpspänne 10,5 cm,  3 st riddartecken,  Vasa medalj i silver, Fädernesland m.m.

 
5 000 kr
 


 

                                                                                Tillbaka